Jdi na obsah Jdi na menu
 


1) Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů přede mnou !
2) Nevezmeš jméno Boží nadarmo !
3) Pomni abys den sváteční světil !
4) Cti otce svého i matku svou, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo na zemi !
5) Nezabiješ !
6) Nepokradeš !
7) Nesesmilníš !
8) Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému !
9) Nepožádáš manželky bližního svého !
10) Milovati budeš bližního svého jako sebe samého !

získejte zde vstupenku - ZDARMA

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

blacklight retribution pc game free download

(LouisMag, 13. 10. 2021 12:44)

skdrlbsdjk37909453

https://hhowtoknow.xyz/
https://hhowtoknow.com/
ben 10 games free download for pc windows 7assassin's creed games pc free downloadmicrosoft word 2013 not working on windows 10 free downloadbioshock pc game free downloadancient cities pc game free downloadwindows xp tablet pc edition downloadmicrosoft visual studio 2013 professional 64 bit download free downloadmicrosoft office power query for excel 2013 free downloadcall of duty modern warfare pc free download full gamedownload hp laserjet 2100 printer driver for windows 7 free
https://bit.ly/37ujMwV
https://bit.ly/3CHHJ22
https://bit.ly/2Xk6p0d
https://bit.ly/2VEAJ5e
https://bit.ly/3lOKdFT

kodi 17.6 krypton download for windows 10 64 bit
free download brain training games for pc
download manager for windows 10 free
cars 2 download free pc
3 foot ninja game download for pc

Reading the unknown blood weight guidelines

(Aagecyawaigh, 8. 10. 2018 7:01)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre coeur bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-original-ligne/

Simple Ways to Farther down Blood Distress

(Ajealeemotly, 29. 7. 2018 12:56)

Pression arterielle est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pub/

pokračování

(rzeskaly, 15. 6. 2012 14:12)

Sobota:
toto je další věc. Nejsem Adventista. Znovu píši, že se již nehlásím k žádnému společenství vymyšleným člověkem. Svádí nás si myslet, že sobotu musí slavit Židé a křesťané neděli. Velký omyl z několika důvodů. Všichni bychom měli světit sobotu. Tuto povinnost nám ukládá opět desatero v původním znění, kde se píše Pamatuj na den sobotní aby ti byl svatý. Nikoliv nedělní, či jakýkoliv si zamaneš, že budeš světit. Zkusím Vám to podat tak jak já to vnímám. Nedělím lidi na Židy a Křesťany. Obě tyto skupiny věří ve stejného Boha. Proč jedni tedy dodržují sobotní den a druzí ne? Velice podivné. Desatero je závazné pro všechny, kteří jsou bázlivý před Hospodinem a věří mu. Židí věří v Hospodina, ale ne v Ježíše. Křestani se nazývají ti lidé jenž následují Ježíše. Takže Křesťanství je vlastně ta nová víra, která navazuje na tu víru, která byly před tím, nže přišel Ježíš. Takže z toho vyplývá, že Židé by měli přijmout Ježíše jako svého spasitele, neboť již tu prokazatelně byl. Křesťané by měli dodržovat desatero i se sobotním dnem tak jak Bůh káže, neboť on jediný je stálý neměnný a dokonalý. Pokud by se neměla dodržovat sobota, znamenalo by to, že se Bůh zmílil, že zákon který vydal je nedokonalý a že je potřeba jej upravit. Taky by to znamenalo, že Ježíš je lhář když říká, že pominou nebesa a země než by pominula jediná čárka z Božího zákona. Ve světle této pravdy nám vylézá na povrch, že spatně nám to nastavila církev. Což jsou jen lidé. S jakým záměrem, to nebudu rozebírat. Já se podle nich neřídím tak je neřeším, spíše se dělím o svůj názor a nejdu slepě za tím co si říká papež.

Uctívání Marie.

Další věc, která se mě dotýká je uctívání Marie. Nemodlím se k ní, neboť k tomu opět nemáme žádný důvod a dokonce si myslím, že je to i zakázáno. Bůh mluví o t om, že jen jej budeme uctívat jemu se klanět. To znamená, že jediná učinná modlitba je k naščemu Bohu, Ježíši a Duchu Svatému. Nikdo jiný zde již není ke komu se smíme modlit. Je to i logické, jediný kdo nás vyslyší je Bůh a on jediný nám může pomáhat. On je spravedlivý a milosrdný. Je s podivem, že nevidíme, že nám Bůh dává mnohonásobně více než si zasluhujeme. Kdyby nám dával dle našich zásluh neměli bychom vůbec nic. Každý kdo se modli k někomu jinému, nebo uctívá obraz či sochu, dopouští se modlářství. To není můj názor, ale najdete toto tvrzení v Bibli opět na několika místech. Opět kdo podá konkrétní argument, že tomu tak není.

Re: pokračování

(Barbora, 14. 10. 2014 9:03)

Vnímám to úplně stejně jako vy.A děkuji za vaše vyjádření.

Re: pokračování

(ML, 26. 7. 2016 11:45)

I vy jeden heretiku.

vrše

(Faraon, 19. 6. 2015 8:32)

Chodíte se modlit aby jste mohli hřešit . Církev je pro Bohaté !!!!! Napřílkad ZHŘEŠILA JSEM , KUŘÍLA JSEM ČURÁKY !!!!! DCERO VYKUŘ I MĚ . pAK TESETKRÁT OTČENÁŠ A PĚTKRÁT ZDRÁVAS A VŠE ODPUSTĚNO
DO PIČI S CELOU CÍRKVÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: vrše

(ML, 26. 7. 2016 11:42)

Hrůza je, když o něčem píše někdo, kdo o tom neví nic. Jen to, co říkala souška učitelka.

VEŘÍCÍ

(FARAON , 19. 6. 2015 8:46)

A TO JSEM CHOIL DO NÁBOŽESTÍ atd. i ministroval jsem . A VĚRÍM JEN VE VYŠŠÍ MOC . CÍRKEV JAKÁ KOLIV JE ZLO LIDSVA VŠECHNY ČERNO PRDELNÍKY BYCH UPÁLIL NA HRANICI JAOKO UPALILI jANA HUSA A DODNES SE HO BOJÍ A ŘEKLI TO IVEŘEJNĚ TAK CO TY KURVY CHTĚJÍ KÁZAT !!!!!!!

Re: VEŘÍCÍ

(ML, 26. 7. 2016 11:41)

Často se objevuje názor, že církev zavinila mnoho válek, mnoho zla a byla strůjcem svárů. Při čtení vašeho příspěvku se mi opět potvrdil názor druhý, že to nebyla ona, ale ti, kterým ležela a leží v žaludku.

Boží Zákon, Sobota, Modlitba a dašlí

(rzeskaly, 15. 6. 2012 14:03)

Velice rád bych zde rozvinul svůj názor na věci vesměs dole uvedené. Předem Vám všem, kdo budete číst říkám, že se jedná o můj názor, se kterým můžete sohlasit či nesouhlasit. Nicméně, Vaše názory respektuji i když s nimi nesouhlasím, tudíž dělejte to samé. Kdysi jsem se hlásil ke katolíkům, byl jsem pokřtěn v římskokatolickém kostele a celý život chodil do kostela, ke zpovědi, nepravidelně i ke svatému přijímání. Mí rodiče, prarodiče byli vždy věřící. Nicméně můžu říct, že jsem nebyl se svou vírou spokojen. Nyní když se mě někdo zeptá z jaký jsem církve, nebo jakého jsem vyznání a chce ze mě vyloudit zda jsem katolík, protestant atd nic takového se ode mě nedozví. Nejsem katolík, neuznávám církev takovou jaká je(hlavně tedy církevní politiku a hierarchii apod. nemodlím se k Marii)nejsem protestant. Všem odpovídám, že věřím v jednoho Boha Hospodina, Ježíše Krista a Ducha Svatého. Tím, je řečeno vše. Církev tak jak ji známe je produkt lidský. Nemá nic společného s odkazem Krista. Cirkev měla být společenství lidí, kteří následují Krista a věří mu a zachovávají Boží slovo. Toliko na úvod. Postupně tu chci rozebrat věci které jsem dal do nadpisu. Pokud se mnou nebudete souhlasit, zkuste pátrat a zkoumat v Bibli a pakliže najdete, že to co píši není pravda napište to sem.

Boží zákon.
Bůh dal Mojžíšovi kamenné desky kam svým prstem vepsal zákon, který bude neměnný navěky. Lidé mockrát argumentují tím, že tento zákon byl přibyt na kříž Ježíšem Kristem. Nic takového se nikdy nestalo. Ježíš přibyl na kříž tzv Mojžísův zákon, který bylo nutno do jeho příchodu dodržovat. Židé jej dodržují dodnes, neboť zatvrzelost jejich srdce jim nedovoluje přijmout Ježíše za očekávaného Mesiáše. Také to vychází ze slov Ježíše Krista kdy říká, že spíše pominou nebesa a země než by zmizela jediná čárka z Božího zákona. Dle mého soudu, toto jednoznačně vypovídá o tom, že Ježíš Kristus chce aby nedošlo k nedorozumění a lidé měli pořád desatero v srdcích a řídili se jím. Také zapojme hlavu. Bůh je jediný dokonalý. Z Bible, jenž je psána lidmi , kterým bylo vnuknuto psaní písma jasně vyplývá spousta věcí. Vše co bylo předpovězeno se stalo. A to ve stech procentech. Proto, ten jehož duch promlluval k prorokům musel toto vše vědět. Je i v Písmu napsáno, že toto vše jsem Vám zjevil, či napsal co vše se stane. tím myšleno, jaká bude posloupnost věcí od stvoření světa až do jeho zániku a druhého příchou Pana Ježíše. Shrnul bych to takto. Je nezvratné, že Bible je pravdivá. Z toho tedy můžeme vycházet. Je tam vše co potřebujeme k životu. Ke komu se máme modlit, koho uctívat a jak se máme chovat. V desateru je přikázání kde je zakázáno zpodobnit Boha jakýmkoliv způsobem. Napsal jsem to i v komentáři dole, ale jelikož mě napadlo to rozvest píši i zde. Boha nesmíme v žádným případě zpodobnit zakázal nám to. Nesmíme zpodobňovat ani Ježíše, neboť je to také Bůh, avšak v druhé osobě, nicméně ten samý Bůh, kterého nesmíme zpodobňovat. Dál se v tomot přikázání píše, že si člověk nezhotoví nic z žádného materiálu čemu by se klaně apod. Zde vidíme rozkol mezi Božím slovem a katolickou církví. Musely by zmizet všechny sochy, obrazy a symboly ze všech kostelů apod. Neboť to přestupuje Boží zákon. Jedná se o modlářství a to se Bohu přímo hnusí. Též najdeme v Bilbi na několika místech. Uctívání srdce Ježíšova je také nesmysl. My uctíváme Ježíše Krista jako Boha, ne jeho orgány. Dost dobře nechápu co lidem není na tomto přikázání jasné. Kolikrát si lidi myslí, že Bible je psána pro nejvzdělanější lidi a ty co čtou mezi řádky. Tak to není. Bible je psána stejně tak pro ševce tak pro doktora. Pro všechny lidi tak aby ji člověk vždy všude rozuměl. NEsnažme s proto překrucovat Boží slovo jen proto, že se nám to nabízí. Kdo má jiný názor nechť prosím reaguje.

Re: Boží Zákon, Sobota, Modlitba a dašlí

(ML, 26. 7. 2016 11:37)

Církev je jen jedna a jen skrze ni může člověk dojít spásy. Je to ta, kterou Ježíš sám založil, tedy Církev všeobecná, katolická. Pokud tedy neuznáváte Církev katolickou, pak spásy nedojdete. Je to jednoduché a v bibli si to jistě dokážete sám najít.

KNĚZ

(FARAON , 19. 6. 2015 8:39)

TO SE DIVÍTE CO TU PÍŠI A PŘITOM JSEM MĚL DVA PŘÍBUZNÉ KNĚZI A JEDEN BYL MOC VÁŽENÝ A MÁ OBRAZ NA VELEHRADĚ !!!!!!
ANO DO PIČI S CELU CÍRKVÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

help

(Anonymka, 12. 4. 2011 17:22)

mne to zajima ale taky mi vadi motlitby stala jsem se verici nedavno a kamojda mi uz do hlavy tluce 3 motlitby :stary zakon,novy zakon,pozdraveni andelske jsem sice verici ale ne sprt co sprta 100 basni do dvou minut rekordne

Re: help

(Pavla, 13. 7. 2011 19:51)

Když nechápeš význam modliteb, a je to pro Tebe jen bezduché opakování a neztotožňuješ se s nimi v srdci tím, že je vyznáváš ústy - tak to ještě nejsi věřící, i když si to asi myslíš. Modlitbami uctíváš Boha, chválíš ho, velebíš, klaníš se mu, vzdáváš holt a díky...musíš se ještě hodně učit..

Re: Re: help

(pavlaK., 11. 9. 2011 17:24)

myslím si, že se budeš muset hodně učit ty. Bůh po nás nechce naučené modlitby, které někdo předepsal a řekl, jen takto se musíte modlit. Nemluvím o otčenáši. Modlitba má vycházet ze srdce, z lásky k Bohu a z úcty. Zkus se Boha zeptat, zda se Mu líbí neustálé opakování stejných frází, které někdo někomu předepsal. Pokud budeš pozorně naslouchat, tak Ho uslyšíš. Mějte všichni požehnaný den

Re: Re: help

(Achmed, 1. 11. 2011 22:06)

Za křesťana se může podle definice považovat každý, kteří věří v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého a také, že Ježíš Kristus je jeho spasitel.

Re: Re

(Olga, 6. 5. 2015 16:11)

Amen

Re: Re: help

(lesov, 9. 11. 2011 9:49)

"Modlitbami uctíváš Boha, chválíš ho, velebíš, klaníš se mu, vzdáváš holt..."
Zatím to nemáš ani gramaticky správně, natož pak obsahově.
PS. Aby to někdo špatně nepochopil, věta v citátu je ukázkový příklad toho, co se dělat nemá!

Re: Re: help

(vigil, 5. 2. 2012 14:52)

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt.......Pri modlidbě pak nemluvte naprázdno jako pohané, oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov...... Matouš 5-6